Oktatás

2017-ben Az MFA-ban három emeritus és egy kinevezett egyetemi tanár, két docens és öt habilitált doktor dolgozik. Vezető munkatársaik zöme oktat az ELTE, BME, ÓE, PPKE, SE, PE, DE, ME, SZTE, PTEK, BMF különböző kurzusain, doktoraik tagjai a fenti egyetemek doktori iskoláinak, doktori és habilitációs tanácsának, többen a doktori iskolák alapító, ill. törzstagjai. Az Intézetben működik a Pannon Egyetem MIK-kel közös Nanobioszenzorika Laboratórium, a BME VBMK-ral közös Nanokémiai Laboratórium, a BME TTK-val közös Elektronsugaras Litográfiai labor és a PPKE Információs Technológiai Karral közös MEMS-tervező laboratórium. Munkatársaink az Intézet preparatív és analitikai laborjaiban rendszeresen tartanak gyakorlatokat az egyetemek graduális és posztgraduális képzései számára, minden külső anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Az Intézethez köthető (kollégáik által témavezetett), ill. az Intézetben végzett kutatásaik alapján a PhD hallgatók közül 2017-ben négyen szereztek PhD fokozatot, ketten utána azonnal elhagyták az Intézetet és az iparba mentek dolgozni. MTA doktora címszerzés 2017-ben kettő volt.

2017-ben kiemelkedő számú, azaz 50 PhD ösztöndíjas hallgató, illetve az MTA fiatal kutatói álláshelyen foglalkoztatott fiatal folytatta doktori tanulmányait az MFA-ban. Növekvő tendenciát mutat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok érdeklődése az Intézetben folyó kutatásokra, 5 fő itt dolgozik. Részben vagy egészben az MFA-ban készíti diplomamunkáját további 19 MSc és 25 BSc diák, valamint 11 TDK munka (társ-) témavezetését is vállalták kollégák. Diákjaik 2017-ben is sikeresen szerepeltek TDK versenyeken: „SELEX eljárásban alkalmazható magnetoforetikus részecske szeparáció és csapdázás mikrofluidikai rendszerekben”, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciója, Analitika II. szekció 1 helyezett; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Topologikusan védett alapállapoti degenerációk két spin rendszerben TDK munkájával szintén 1. helyezett; Csepp alapú mikroáramlási rendszerek fejlesztése sejtanalitikai vizsgálatokhoz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójában különdíj.


Folyamatos szakmai gyakorlati és PhD képzési együttműködésünk van az alábbi intézetekkel:
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
- Pannon Egyetem
- Óbudai Egyetem
- Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Szegedi Tudományegyetem
- Debreceni Egyetem
- Miskolci Egyetem
- Dunaújvárosi Főiskola
- Pécsi Tudományegyetem
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Az utánpótlás biztosítása érdekében egyetemi oktatásban való személyes részvétel mellett 2017-ben
• 17 Kárpát-medencei magyar középiskolás diákkal az MFA 2017-ben is megrendezte immár tizedik alkalommal az MFA Nyári Iskolát, ahol a diákok érdeklődésének a felkeltése a cél. Számukra az Intézet biztosított bentlakásos egyhetes lehetőséget a tudományos kutatásba történő bekapcsolódásra. (http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/)
• Nyílt nap jellegű rendezvényekkel (MFA Nyílt Nap, Kutatók Éjszakája, Lányok Napja) lehetőséget biztosított az érdeklődő adófizetőknek biztosítanak lehetőséget az intézet kutatómunkájába való betekintésre.
• Oktatási és ismeretterjesztési célra az intézet fenntartja a www.nanotechnology.hu a www.nanobiosensorics.com, www.mems.hu, www.biomems.hu, www.neuromems.hu www.ellipsometry.hu, www.nanotechnology.hu www.thinfilms.hu honlapokat, ahol az intézet működő berendezéseinek együttes technikai, technológiai jellemzői, valamint a kutatási eredmények szerepelnek közérthető megfogalmazásban.
• Folyatódtak a középiskolákban az evolúciós játékelméletet és a nanotechnológiát bemutató ismeretterjesztő előadások
• Az intézet 2017-ben is részt vett a ma „Sokszínű fizika” néven - elsősorban az MTA Wigner FK által működtetett, - az MFA által korábban létrehozott ismeretterjesztő Nanobusz fenntartásában.
• Az MFA előző évi szakmai és társadalmi munkáról immár 14 éve az angol nyelvű Yearbook http://www.mfa.kfki.hu/hu/yearbook kiadványban számolnak be, ami széleskörű publicitást biztosít az intézet tevékenységének.
• Továbbfejlesztették a Web-Schödinger nevű, Interneten át használható HCSD szimulációs programcsomagot, mely oktatási célokra való felhasználása ingyenes
• Az intézet üzemelteti az MTA Kolloidkémiai Munkabizottságának a honlapját http://www.energia.mta.hu/~kolloidmb