Oktatás

2016-ban az MFA-ban öt emeritus és egy kinevezett egyetemi tanár, két docens, két főiskolai tanár és négy habilitált doktor dolgozik. Vezető munkatársaik zöme oktat az ELTE, BME, ÓE, PPKE, SE, PE, DE, ME, SZTE, PTEK, BMF különböző kurzusain, doktoraik tagjai a fenti egyetemek doktori iskoláinak, doktori és habilitációs tanácsának, többen a doktori iskolák alapító, ill. törzstagjai. Az intézetben működik a Pannon Egyetem MIK-kel közös Nanobioszenzorika Laboratórium, a BME VBMK-ral közös Nanokémiai Laboratórium, az, a BME TTK-val közös Elektronsugaras Litográfiai labor és a PPKE Információs Technológiai Karral közös MEMS-tervező laboratórium. Preparatív és analitikai laborjaikban rendszeres gyakorlatokat tartanak a graduális és posztgraduális képzés számára külső támogatás nélkül.


Az intézethez köthető (kollégáik által témavezetett), ill. az intézetben végzett kutatásaik alapján a PhD hallgatók közül 2016-ban 9-en szereztek PhD fokozatot, közülük négyen már az iparba visszatérve fejezték be az eljárást.


2016-ban 48 PhD ösztöndíjas hallgató, illetve MTA fiatal kutatói álláshelyen foglalkoztatott fiatal folytatta részben vagy egészben a PhD kutatásait az MFA-ban. További 16 MSc és 20 BSc dolgozat, valamint 10 TDK munka témavezetését is vállalták. Diákjaik 2016-ban is sikeresen szerepeltek TDK versenyeken, hatan szerepeltek kiválóan az egyetemük által szervezett TDK versenyeken. Kiemelkedő eredményt értek el Szegedi Domonkos, aki a BME NTI TDK versenyen 1. helyezést ért el és megkapta a BME Pro Progressio Alapítvány különdíját is. Gréczi László Ádám diákunk, megnyerte a 2016-os Nemzeti Tehetség Program Ösztöndíját a Mag Car-4.0 projekttel. Batiz Orsolya a 23rd International Conference of Young Scientists rendezvényen (http://www.icys2016.com/) aranyérmet kapott. Tóth Anna Borbála a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai és Bionikai Kar, Műszaki szekció TDK versenyén 1. helyezést ért el. Udvardi Péter a Szent István Gimnázium diákja a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 1. díjat kapott, ezzel kvalifikálta magát a nemzetközi versenyre. A European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), Brüsszelben megrendezett versenyén különdíjat érdemelt ki.

Folyamatos szakmai gyakorlati és PhD képzési együttműködésünk van az alábbi intézetekkel:
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
- Pannon Egyetem
- Óbudai Egyetem
- Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Szegedi Tudományegyetem
- Debreceni Egyetem
- Miskolci Egyetem
- Dunaújvárosi Főiskola
- Pécsi Tudományegyetem
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Az utánpótlás biztosítása érdekében egyetemi oktatásban való személyes részvétel mellett 2016-ban
• 25 Kárpát-medencei magyar középiskolás diákkal az MFA 2016-ben is megrendezte immár kilencedik alkalommal az MFA Nyári Iskolát, ahol a diákok érdeklődésének a felkeltése a cél. Számukra az Intézet biztosított bentlakásos egyhetes lehetőséget a tudományos kutatásba történő bekapcsolódásra. (http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/)
• Nyílt nap jellegű rendezvényekkel (MFA Nyílt Nap, Kutatók Éjszakája, Lányok Napja) lehetőséget biztosított az érdeklődő adófizetőknek biztosítanak lehetőséget az intézet kutatómunkájába való betekintésre.
• Oktatási és ismeretterjesztési célra az intézet fenntartja a www.nanotechnology.hu a www.nanobiosensorics.com, www.mems.hu, www.biomems.hu, www.neuromems.hu www.ellipsometry.hu, www.nanotechnology.hu www.thinfilms.hu honlapokat, ahol az intézet működő berendezéseinek együttes technikai, technológiai jellemzői, valamint a kutatási eredmények szerepelnek közérthető megfogalmazásban.
• Folyatódtak a középiskolákban az evolúciós játékelméletet és a nanotechnológiát bemutató ismeretterjesztő előadások
• Az intézet 2016-ban is részt vett a ma „Sokszínű fizika” néven - elsősorban az MTA Wigner FK által működtetett, - az MFA által korábban létrehozott ismeretterjesztő Nanobusz fenntartásában.
• Az MFA előző évi szakmai és társadalmi munkáról immár 13 éve az angol nyelvű Yearbook http://www.mfa.kfki.hu/hu/yearbook kiadványban számolnak be, ami széleskörű publicitást biztosít az intézet tevékenységének.
• Továbbfejlesztették a Web-Schödinger nevű, Interneten át használható HCSD szimulációs programcsomagot, mely oktatási célokra való felhasználása ingyenes
• Az intézet üzemelteti az MTA Kolloidkémiai Munkabizottságának a honlapját http://www.energia.mta.hu/~kolloidmb