Battistig Gábor és Horváth Zsolt Endre átvették az MTA doktora okleveleiket

Kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejtettek ki, egy doktori műben pedig bemutatták és sikeresen megvédték legutóbbi tudományos eredményeik egy kiemelt részét. E teljesítményükért 65-en vehették át 2017.12.06-án az MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelet a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében, köztük két kollégánk is - Battistig Gábor és Horváth Zsolt Endre.

Battistig Gábor több évtizedet átölelő, nemzetközi szinten is elismert munkássága jelentősen hozzájárult a félvezető eszközök tudományterületének fejlődéséhez és a hazai műszaki-technológiai háttértudás világszínvonalon tartásához. A félvezető eszközök (chipek) technológiája napjainkban is rohamosan fejlődik. Battistig Gábor eredményei ehhez több különböző, a félvezetők határfelületi jelenségeivel összefüggő területen járultak hozzá. A pályázó kutatásai arra irányultak, hogy a félvezetők méréstechnikájával és tömeggyártási technológiájával kompatibilis, új módszereket vezethessen be, amelyek hozzájárulnak egyes folyamatok (pl. a szilícium oxidációjának) jobb kézben tarthatóságához, gyártástechnológiai lépések (pl. az ionimplantáció) optimalizálásához, egyszerűsítéséhez és végeredményben olyan tömeggyártási eljárások kifejlesztéséhez, amelyek jobb minőségű, megnövelt funkciósűrűségű, a környezet hatásainak jobban ellenálló félvezető eszközök előállítását teszik lehetővé. A kutatások eredményei többek között nemzetközileg is meghatározó félvezető gyártókkal és kutatóintézetekkel való együttműködésben hasznosulnak, valamint további kutatási irányokat nyitottak meg.

Horváth Zsolt Endre doktori értekezése három anyagcsalád, a pórusos szilícium, a szilikát és a szén nanocsövek mikroszkópos vizsgálatával foglalkozik. A kutatás alapvető célja az volt, hogy a kiválasztott anyagok szerkezetét, morfológiáját és fizikai tulajdonságait hogyan befolyásolják az előállítás körülményei. A jelölt a legfontosabb eredményeket a pórusos szilícium vizsgálatában érte el. Transzmissziós elektron-mikroszkóppal meghatározta az elektrokémiai és nedveskémiai marással kialakított pórusos szilícium szerkezetét. Kiemelkedő eredményeket ért el MCM-41 szilikátok különböző módosulatú szerkezeteinek leírásában, a víz alatt váltóáramú ívkisülés hatására képződő többfalú szén nanocsövek szerkezetének meghatározásában. Megmérte különböző oldatok porlasztásos pirolízisével előállított többfalú szén nanocsövek szerkezeti tulajdonságait, valamint taglalta a kén- és nitrogénatomok beépülésének hatását a nanocsövek szerkezetére. Többfalú szén nanocsövek/polikarbonát kompozitok szerkezetét új kísérleti eljárásokkal térképezte fel.

Forrás: mta.hu