Név:
Telefon:

Épület:
Szoba:
E-mail:
Tapasztó Orsolya
3250
Vékonyréteg Fizikai Osztály
26
19
koszor@mfa.kfki.hu