Név:
Telefon:

Épület:
Szoba:
E-mail:
Radnoczi György Zoltán
1755
Vékonyréteg Fizikai Osztály
26
124
gy.radn@mfa.kfki.hu