Kísérleti gyártósor új generációs intelligens katéterek és implantátumok számára (POSITION II)

Home Kutatás Projektek Kísérleti gyártósor új generációs intelligens katéterek és implantátumok számára (POSITION II)

Kísérleti gyártósor új generációs intelligens katéterek és implantátumok számára (POSITION II)

Projekt megnevezése: Kísérleti gyártósor új generációs intelligens katéterek és implantátumok számára (POSITION II)Támogató: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kedvezményezett: Energiatudományi Kutatóközpont

Természettudományi Kutatóközpont

Projekt azonosító: 2018-2.1.6-NEMZ_ECSEL-2018-0001

Konzorciumvezető/Témavezető: Dr. Dücső Csaba

A projekt támogatásának összege: 121 529 688 Ft 99 490 625 Ft (EK MFA) és 22 039 063 Ft (TTK)

Támogatásintenzitás: 100%
Futamidő: 2018.06.01-2021.05.31

A projekt rövid leírása:

Az európai népesség kb. 10%-át érintik a szív- és érrendszeri betegségek. Ezek vizsgálata, legegyszerűbb és leggyorsabb gyógyítása az érben vezetett katéter segítségével történhet. Szükség van már olyan katéterek alkalmazására is, melyek megfelelő képi és egyéb érzékszervi információt szolgáltatnak az orvos számára. A minimális beavatkozást igénylő műtéti és vizsgálati technológiák (MIS, minimal invasive surgery) fejlesztése megakadt a hagyományos összeszerelési technológia szintjén, de az orvosok részéről rendkívül nagy az igény a nagyobb biztonságot és
részletesebb információkat adó, egyszerűbben kezelhető eszközökre.

A POSITION-II projekt célja, hogy egy új, nyílt hozzáférésű gyártástechnológiai platform létrehozásával áttörést érjen el az intelligens katéterek és implantátumok előállításában. Az új technológiával egyszerre hozhatók létre MEMS eszközök (érzékelők, beavatkozók) és a katéterbe integrált áramköri elemek (AD átalakítók és erősítők). A projekt előzményei az ENIAC INCITE és az ECSEL InForMed projektek, melyek során az egyes integrálandó elemek alternatív megoldásait vizsgáltuk, ill. a projektvezető Philips Eindhovenben megépíti a kísérleti gyártósort. A nyílt hozzáférésű
kísérleti gyártósor lendületet ad a 3D mikrorendszerek, új MIS eszközök fejlesztéséhez, melyet a konzorcium intelligens diagnosztikai, ill. terápiás katéterek és bioelektronikai implantátumok pilot-szintű gyártásával (TRL 6-8) fog demonstrálni. A fejlesztést a holland Philips Electronics által vezetett 45 tagú 12 országot képviselő konzorcium végzi. A magyar résztvevők kifejlesztenek egy kapacitív elven működő, a katéterhegybe illeszthető erőmérő chipet és kidolgozzák az egységes technológiai
platformmal kompatibilis gyártástechnológiáját. Közreműködnek a bioelektronikai implantátumok új, rugalmas burkolati anyagának és előállítási technológiájának kiválasztásában és minősítésében, beleértve az in-vitro és in-vivo biokompatibilitiási teszteket is.

A kifejlesztendő demonstrációs eszközök összetettsége, és a nemzetközi Philips vezette konzorcium nagysága miatt a projektet 9 munkacsomagban valósítjuk meg. Kiemeltük a magyar résztvevők szerepét és feladatait: WP1: Miniatürizálás és integrálás A F2R technológiai platform adaptálása az InForMed projekt keretében létrehozott kísérleti gyártósorra (TRL8).
WP2: AD konverzió megvalósítása a katéter hegyében. Jel digitalizálás a katéter hegyében kialakított dedikált CMOS áramkörökkel. WP3: Katéterbe integrált MEMS eszközök Az F2R platformmal kompatibilis MEMS ultrahangos eszközök és 3D erőmérő chipet kifejlesztése, mely a manőverezést és a pozícionálást segíti elsősorban elektrofiziológiás mérések (mapping) vagy katéterabláció során. Ez utóbbi kizárólag az
EK-MFA feladata Task 3.5: F2R kompabilis 3D erőmérő chip tervezése és előállítása, vezető: EK-MFA Task 3.6: 3D erőmérő szenzor technológiai integrációja a Philips gyártósorán és az eszközök minősítése. vezető: EK-MFA WP4: „Intuitív katéter laboratórium” Egy integrált vizsgálati/műtéti rendszer kialakítása, amelyben a beavatkozást végző orvos egy egységesített rendszeren azonnal képet kap az általa használt intelligens rendszerek összességétől elősegítve az optimális és kellően gyors
beavatkozást. WP5: Intelligens implantátumok lágy és biokompatibilis csomagolása A hagyományosan titán és kerámia helyett olcsóbb, rugalmasabban használható és anyagában is lágyabb polimer csomagolás anyagának kiválasztása, és csomagolás technológiájának
kidolgozása. A wireless implantátumok biokompatibilitásának és
tartósságának in-vitro és in-vivo biológiai tesztelése. A munkacsomagban az EK-MFA és az MTA- TTK is részt vesz Task 5.1 Rugalmas borítóanyag kiválasztása és a technológia minősítése, résztvevő EK-MFA Task 5.2 Bioelektronikai implantátumok tervezési és minősítési szabályainak kidolgozása, résztvevő EK-MFA Task 5.4 In-vivo minősítés vezetője MTA-TTK, résztvevő Ek-MFA WP6: Diagnosztikai demonstrációs eszközök
WP7: Terápiás implantátumok WP8: Innováció/disszemináció: résztvevők? EK-MFA, MTA TTK WP9: Management