Üdvözöljük a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet oldalán!

Intézetünk a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont része

Az intézet feladatai:

Az intézet tevékenysége a fizikai anyagtudomány témakörébe tartozik; kutatásokat végeznek nanoméretű funkcionális anyagokon, feltárva azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, valamint az ismeretek hasznosítására törekednek integrált nano/mikroeszközökben, szenzorokban. Ugyancsak fejlesztenek roncsolásmentes vizsgálati módszereket is.

Stratégiai irányok:

  • Új érzékelő eszközök demonstrálása alapkutatási eredmények felhasználásával, félvezető nanoszálak, ferroelektromos oxidok, piezoelektromos rétegek.
  • Integrált, viselhető szenzorrendszerek és implantálható mikrorendszerek fejlesztése orvostechnikai célokra. Mikrofluidikai rendszerek kémiai és sejtanalitikai célokra.
  • Jelölésmentes optikai módszerek fejlesztése egyedi sejtek vizsgálatára. Sejtek hatóanyag stimulusokra adott válaszainak vizsgálata érzékelők fejlesztésével.
  • Új kétdimenziós anyagok előállítása, atomi és elektronszerkezetének feltárása, tulajdonságaik tervezett módosítása saját fejlesztésű nanotechnológiai eljárásokkal.
  • Kémiailag szelektív optikai gőzérzékelés bioinspirált nanoarchitektúrákkal.
  • Korszerű félvezető eszközök szerkezeti kutatása, transzmissziós elektronmikroszkópia. Grafénnal adalékolt kerámiák és biokerámiák fejlesztése,
  • Roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárások fejlesztése ipari alkalmazásokhoz.
  • A fizika módszereinek alkalmazása sokszereplős biológiai, társadalmi rendszerekre.

Az intézet fontos feladata a KKV-k és az egyetemi oktatás segítése, a kutatási infrastruktúra felhasználása a felsőoktatás (TDK, BSc, MSc, PhD) képzés támogatására Open Access Laboratory jelleggel.

A gömbi hiba korrigált elektronmikroszkópot (THEMIS) az NKFIH TOP50+ kiváló hazai kutatási infrastruktúra részének minősítette  https://www.mfa.kfki.hu/kutatas/projektek/vekop-themis/

Támogatóink:

Nagy múltú kutatóintézet

Intézetünk több mint 60 éves múltra tekint vissza. Az MFA a hazai anyagtudományi és mikroelektronikai kutatások egyik fő bázisa.

A kutatásokat az alábbi laboratóriumokban végezzük: Fotonika, Komplex rendszerek, Nanoszerkezetek, Vékonyréteg-Fizika, Nanoérzékelők, Mikrorendszerek, Nanobioszenzorika.

Együttműködések

Kollégáink a legtöbb hazai természettudományi és műszaki egyetemen oktatnak; elméleti és gyakorlati képzéseket, doktori témavezetéseket vállalnak a BME-n, az Óbudai Egyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Pannon Egyetemen.
Több mint 30 céggel van mérési-fejlesztési együttműködésünk. Kiemelt hazai partnereink: 77 Elektronika Kft., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., Semilab Zrt., Robert Bosch Elektronika Kft., Technoorg-Linda Kft.

Ismeretterjesztés, rendezvények

Nyílt nap jellegű rendezvényekkel (Kutatók Éjszakája, Lányok Napja, Női Kutatói Fórum) célunk a kutatói életpálya népszerűsítése.

Tudományos eredményeinkről szakmai tájékoztatókat tartunk.

Kapcsolatba lépne velünk?

Címünk:
1121 Budapest Konkoly Thege M. út 29-33. Levélcím: 1525 Budapest Pf. 49. Telefon: 06-1-3922224 E-mail: info @ mfa.kfki.hu

Híreink: