Kutatás

Home Kutatás

Tudományos tevékenység

A HUN-REN EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (HUN-REN EK MFA) fő feladata: kutatások végzése nanoméretű funkcionális anyagokon, feltárva azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, valamint az ismeretek hasznosítása integrált nano/mikroeszközökben, szenzorokban és roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejlesztésében. Ehhez járulnak olyan anyagtudományi vizsgálatok, melyek megújuló energia témaköréhez tartoznak. Fontos feladata a KKV-k és az egyetemi oktatás segítése, a kutatási infrastruktúra felhasználása a felsőoktatás (TDK, BSc, MSc, PhD) képzés támogatására Open Access Laboratory jelleggel. A  HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a kutatási tevékenységét 7 önálló szervezeti egységben valósítja meg:

  • A Komplex Rendszerek Laboratórium kutatói társadalmi kihívásokra, biológia, ökológia, szociológia, egészségi, valamint az energiatermeléssel kapcsolatos alapkutatási problémákra keresnek választ a statisztikus fizika és a matematika numerikus és analitikus módszereivel. Valós, empirikus adatokkal egybevetett modellszámításokkal kívánnak prediktív erővel is rendelkező tudományos eredményeket létrehozni.
  • A Vékonyréteg-fizika Laboratórium elsősorban újszerű félvezető vékonyrétegek és kerámia kompozitok fejlesztését végzi a multidiszciplináris anyagfejlesztési és anyagvizsgálati célok eléréséhez.
  • A Nanoszerkezetek Laboratóriumának fő célkitűzése áttörő felfedező kutatási eredmények elérése a 2D anyagokból felépített mesterséges kristályok, a topologikus nanoszerkezetek, valamint a biológiai eredetű és bioinspirált fotonikus szerkezetek területén. Céljuk továbbá a gyakorlati alkalmazásokban hasznosítható 2D anyagokra épülő katalizátorok, energia hatékony nanoelektronikai eszközök, vagy optikai alapú érzékelők demonstrálása.
  • A Mikrorendszerek Laboratórium fő feladatai: mikrofluidikai szerkezeteken alapuló Lab-on-a-Chip (LoC), Organ-on-Chip (OoC) rendszerek fejlesztése diagnosztikai, sejtanalitikai célokra. MEMS, BioMEMS rendszerek fejlesztése és orvostechnikai alkalmazása. Optikai (Raman, közeli infravörös és fluoreszcens) spektroszkópia és kalorimetrikus gázérzékelési elvek fejlesztése és alkalmazása molekula-detektálásra.
  • A Nanoérzékelők Laboratórium célja olyan új anyagok, kis fogyasztású nano/mikroméretű szenzorok, ill. elektronikai technológiák kutatás-fejlesztése, melyek autonóm szenzorhálózatokban hasznosulhatnak. Az emberi beavatkozást nem igénylő rendszerek különböző nemzetgazdasági szempontból értékes környezetben végezhetnek folyamatos állapotmonitorozási feladatot.
  • A Nanobioszenzorika Laboratórium feladatai: újszerű, nagy érzékenységű és áteresztőképességű, jelölésmentes biofizikai módszerek fejlesztése és alkalmazása sejtpopulációk és egyedi élő sejtek kutatás-fejlesztésére. Bioszenzorikai adatok analitikai és numerikus modellezése.
  • A Fotonika Laboratórium feladatai: roncsolásmentes módszerek fejlesztése atomerőművekben használt szerkezeti anyagok és határfelületi folyamatok mérésére. Önszerveződő és speciálisan módosított felületű nanorészecskék előállítása és méréstechnikájának fejlesztése