Kutatás

Home Kutatás

Tudományos tevékenység

Az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MTA EK MFA) fő feladatai: kutatások végzése nanoméretű funkcionális anyagokon, feltárva azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, valamint az ismeretek hasznosítása integrált nano/mikroeszközökben, szenzorokban és roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejlesztésében. Ehhez járulnak olyan anyagtudományi vizsgálatok, melyek megújuló energia témaköréhez tartoznak: az intézet ebben egy nagy projektet koordinál. Fontos feladata a KKV-k és az egyetemi oktatás segítése, a kutatási infrastruktúra felhasználása a felsőoktatás (TDK, BSc, MSc, PhD) képzés támogatására Open Access Laboratory jelleggel.

Az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet a kutatási feladatait hat laboratóriumban és egy kutatócsoportban valósítja meg. Tevékenységükről az alábbi linkeken szakmaspecifikus információt kaphat.

Az EK MFA 2019 decemberében készült rövid feladat meghatározása és stratégiai terve PDF-ben letölthető innen: EKMFA-kozeptavu-strategia-20191212-HUN

Vékonyréteg-fizika
Nanoszerkezetek
Nanoérzékelők
Mikrorendszerek
Fotonika
Komplex rendszerek
Nanobioszenzorika Lendület kutatócsoport