Nanoszerkezetek

Home Kutatás Nanoszerkezetek

Nanoszerkezetek Osztály

osztályvezető: Tapasztó Levente

az osztály által üzemeltetett tudományos web-oldal (angol nyelven): www.nanotechnology.hu

az osztály által üzemeltetett népszerűsítő jellegű web-oldal (magyar nyelven): www.nanotechnology.hu/magyarul.html

A Nanoszerkezetek Laboratórium kutatásainak fókuszában a kétdimenziós (2D) anyagok állnak. Kutatásaik lefedik ezen anyagok előállítását, atomi felbontású karakterizálását és nanomegmunkálását, a kialakított 2D nanoszerkezetek tulajdonságainak vizsgálatát és demonstrációs elektronikai eszközök előállítását. A grafén kutatás mellett fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt kap a 2D átmenetifém dikalkogenid kristályok vizsgálata, valamint az év folyamán elindult a topologikus szigetelő kristályok kutatása is. Folytatták a biológiai eredetű és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrák kutatását.

Legfontosabb eredményeik 2017-ben:

  • A Lendület pályázat keretében megmutatták, hogy az általuk előállított 2D MoS2-xOx kristályok, jelentősen nagyobb katalitikus aktivitást mutatnak a vízbontási / hidrogénfejlesztési reakció esetében, mint a tiszta MoS2 fázis. Azt is sikerült bebizonyítani, hogy a megnövekedett aktivitás a rácsba beépülő egyedi szubsztitúciós oxigén atomoknak tulajdonítható.
  • Az ERC Starting Grant projekt keretében elméleti modellezéssel kimutatták, hogy a cikk-cakk élű grafén nanoszalagokra épülő spin polarizált tranzisztor szobahőmérsékleten és jelentős élhiba koncentráció jelenlétében is megőrzi töltés és spin vezérlési képességét, így alkalmas a valós körülmények közötti működésre.
  • A Koreai-Magyar Közös Nanolabor keretében, kimérték a vezetőképesség kvantálást az atomerő mikroszkóp (AFM) litográfiával létrehozott grafén nanorésekre épülő eszközökben, amely lehetővé teszi az eddigieknél sokkal jobb minőségű grafén kvantum pont kontaktusok előállítását.
  • A Graphene Flagship keretében STM mérésekkel szisztematikusan feltérképezték a MoS2 MoSe2 WS2 és WSe2 egyrétegek atomi skálájú szerkezeti hibáit.
  • Az EU FP7 Marie Curie projekt keretében STM mérések segítségével feltérképezték a 10nm oldalhosszú grafén nano-háromszögben kialakuló kvantumállapotokat, amelyek az elektron-elektron kölcsönhatások jegyeit mutatják.
  • OTKA pályázat keretében kimutatták, hogy a lepkék szárnyain lévő nanoszerkezetekből származó kék szín meglepően robosztus, míg a kémiai pigmentekből származó barna szín nagyon érzékeny a bábállapotban történő hőmérsékleti stressz hatására.