Kutatási infrastruktúra

Home Kutatás Kutatási infrastruktúra

Kutatási Infrastruktúra

Partnereink és megrendelőink számára rendelkezésre álló infrastruktúrák, igénybe vehető technológiai lépések:

 

Mikrotechnológiai tisztatér

 • Magas hőmérsékletű hőkezelés, diffúzió, oxidáció
 • Gyorshőkezelés
 • Poliszilícium, szilícium-nitrid és szilícium-dioxid alacsony nyomású kémiai gőzfázisú leválasztása (LPCVD)
 • Alacsony hőmérsékletű kémiai gőzfázisú leválasztás
 • Ionimplantáció
 • Vékonyréteg leválasztás – Elektronsugaras gőzölés, DC és RF porlasztás
 • Atomi rétegleválasztás (ALD)
 • Mély reaktív ionmarás (DRIE)
 • Fotolitográfia hátoldali illesztési- és nanoimprint lehetőséggel
 • Szeletkötés
 • Nedves kémiai műveletek
 • Elektrokémiai marás – pórusos szilícium készítés
 • Maszk tervezés és generálás
 • Elektromos és funkcionális minősítés

 

 

Roncsolásmentes vizsgálólabor
Az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet több évtizedes tapasztalattal rendelkezik anyagok roncsolásmentes vizsgálata és minősítése terén, az ISO 9001:2009 minőségbiztosítási rendszer szerint.
Vállalt tevékenységek: felületi nanoszerkezetek és anyagok roncsolásmentes optikai és mágneses mérése, beleértve: spektroszkópia; mágneses anyagvizsgálat; bioszenzorok; felületek görbültsége; felületek tisztasága; víz szennyezettsége vizsgálatokat
Legfontosabb minősíthető tulajdonságok:

 • rétegvastagság (0.5-1000 nm);
 • optikai törésmutató (pontosság: ~0.001);
 • homogenitás;
 • határfelületek minősége;
 • porozitás (pl. pórusos rétegben az üregtartalom);
 • felületi nanoérdesség;
 • réteg-összetétel bizonyos esetekben (pl. Si nanoszemcse tartalom szilíciumdioxidban);
 • szénrétegek fázisainak megkülönböztetése
 • kristályosság (egykristályos anyagok rácsrendezetlensége, roncsoltsága).
 • acélszerkezetek anyaghibái és szilárdsága
 • félvezetők kristály- és sávszerkezete

 

Mikroszkópos laboratóriumok

 • THEMIS 200 transzmissziós elektronmikroszkóp
 • pásztázó alagútmikroszkóp