Balázsi Katalint ECERS Fellow taggá választották

Az Európai Kerámia Társaság (ECerS) elnöksége Dr. Balázsi Katalint egyhangúlag „ECerS Fellow” taggá választotta a szervezet 2021. február 17-i ülésén. Balázsi Katalin intézetünk Vékonyréteg-fizika Laboratóriumának vezetője

Az Európai Kerámiai Társaságnak (European Ceramic Society, ECerS) 24 európai országban és 3 társult országában több mint 3000 tagja van. Az ECerS célja, hogy összehangolja és elősegítse a kerámia kutatását, főként a tagok, kutatóintézetek, tudományos testületek, illetve a kormányok és egyéb szervek, valamint az Európai Közösség Bizottsága között.

Az ECerS által kétévente választott Fellow tagok a szakterület elismert kutatói és valamelyik ECerS nemzeti kerámia szervezet tagjai. A Fellow (választott tag) elismerés a kerámia művészetek vagy tudományok terén elért kiemelkedő hozzájáruláson alapul; széles körű és eredményes kutatáson a kerámia tudományban és technológiában, a kerámiaiparhoz kötődő kiemelkedő eredményeihez vagy a Társaságnak által elismert kiemelkedő tevékenységhez.Balázsi Katalin a második magyar Fellow tag az ECerS történelmében. 2017-ben Dr. Balázsi Csaba érdemelte ki az elismerést elsőként.

Forrás