Új hazai fejlesztés is hozzájárulhat a gyógyszerhatóanyag-vizsgálatok felgyorsításához

Az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének (EK MFA) kutatói, az Aedus Space Kft.-vel együttműködve, egy nemzetközi konzor­cium tagjaiként olyan új, mikroszkopikus környezetben alkalmazható optikai és elektrokémiai szenzorokra épülő módszert fejlesztettek, mely elősegíti a mikrofluidikai „Organ-on-Chip” rendszerekben kialakított sejtkultúrák kémiai környezetének és metabolizmusának közvetlen feltérképezését, és ezen keresztül a betegségek mechaniz­musainak megértését. A ki­fej­lesz­tett technológia jelentősen hozzájárulhat a gyógyszer­hatóanyag-vizsgálatok fel­gyor­sítá­sához, de az állatkísérletek kiváltásához is.

A Moore4Medical projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (2019-2.1.3-NEMZ_ECSEL-2020-00005), valamint az Európai Unió (H2020-ECSEL-2019-IA-876190) társfinanszírozásában valósult meg.

Az eredményekről az INNOTÉKA 2023.09-i számában (https://www.innoteka.hu/cikk/uj_hazai_fejlesztes_is_hozzajarulhat_a_gyogyszerhatoanyag_vizsgalatok_felgyorsitasahoz.2791.html) valamint a projekt weblapján számolunk be részletesen (https://www.mfa.kfki.hu/kutatas/projektek/m4m/, https://moore4medical.eu/)

A projekt eredményeit bemutató videó: