Hegedüs Nikolett PhD védése

  2023. június 28-án Hegedüs Nikolett az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskolában  sikeresen 100%-al megvédte a PhD fokozatát. A PhD értekezés témája a „Rádiófrekvenciás porlasztással előállított szilícium és szilíciumnitrid vékonyrétegek vizsgálata”.

Mind Nikolettenek, mind a témavezetőinek, azaz Balázsi Katalinnak és Balázsi Csabának gratulál és további sikereket kíván az intézet vezetése!