Piszter Gábor újabb elismerése

A Magyar Kutatási Hálózat Irányító testülete Bárány Róbert díjat ítélt oda kollégánknak, Dr. Piszter Gábornak, az EK MFA Nanoszerkezetek Laboratórium munkatársának. A díj a tudományos élet területén kimagasló eredményt elér fiatal kutatók erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza.

Gratulálunk!