Lábár János és Tóth Lajos kitüntetése

Lábár János, az MFA Tudományos Tanácsának elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:

“az elektrondiffrakciós módszerek kvantitatív kiértékelése terén végzett magas színvonalú kutatómunkája, kidolgozott módszerei és több évtizedes egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként”

Tóth Lajos, az MFA Vékonyréteg-fizikai Osztályának tudományos főmunkatársa a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

az elektronmikroszkópos szerkezetvizsgálatok területén folytatott kiemelkedő színvonalú kutatásai, valamint azok eredményeinek ipari alkalmazása érdekében végzett munkája elismeréseként

Mindkét kollégánknak szívből gratulálunk!

Az intézet vezetése