3 új Tématerületi Kiválósági Program projekt indult az MFA-ban

2022 elején három új Tématerületi Kiválósági Program (TKP) projekt indult az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizaikai és Anyagtudományi Intézetében, melyek korszerű technológiák felhasználásával a hatékonyabb energiafelhasználást, a környezetvédelmet és a személyre szabott egészségügyi ellátást célozzák.

1) Új félvezető anyagok (TKP-NKTA-05, projektvezető Dr. Pécz Béla)

A félvezető anyagok alapvető fontosságúak az ipar és digitalizáció számos területén. A digitális elektronikai eszközök, a hatékony fényforrások (LED), valamint az érzékelők széles skálája félvezető eszközökre épül. Ezen területeken jelenthet előrelépést az új félvezető anyagok kutatása, amelyek hosszabb távon lehetővé teszik hatékonyabb, gyorsabb, kisebb energiaigényű félvezető eszközök kifejlesztését. Bővebben itt>>>

2) Innovatív bioérzékelési módszerek egészségügyi alkalmazásokhoz – INBIOM (TKP-EGA-04, projektvezető Dr. Horváth Róbert)

A betegségek megértéséhez és hatékony terápiák kidolgozásához elengedhetetlen, hogy a beteg és egészséges szövetekre ne homogén sejtek halmazaként, hanem egyfajta ökoszisztémaként tekintsünk, amelyben minden sejt valóban egyedi, ezáltal a többitől eltérő viselkedésre képes. Célunk, hogy a bioanalitika, a fotonika, a mikro- és nanotechnológia eszközparkját innovatívan használva és fejlesztve megértsük a sejtszintű folyamatokat (pl. betegségmechanizmusokat), illetve olyan komplex rendszereket hozzunk létre, amelyek integráltan oldanak meg analitikai és mintapreparációs feladatokat, támogatva ezzel a hazai orvostechnikai, -diagnosztikai ipar fejlődését és bővülését. Bővebben itt>>>

3) Vészhelyzetben és szélsőséges körülmények között alkalmazható környezetmonitorozó szenzorok (TKP-NVA-03, projektvezető Dr. Volk János)

A projekt keretében olyan szenzorokat fejlesztünk, amelyek mindennapi biztonságunkat, nemzetgazdasági szempontból értékes infrastruktúráink védelmét, természeti és épített környezetünk megóvását szolgálják.  Az eszközök vészhelyzetben, szélsőséges körülmények között is működőképesek, kis méretük és korlátozott energiafogyasztásuk révén távirányított járművekre (robot, drón) szerelve alkalmasak a veszélyforrás helyének felderítése, ill. hordozható kivitelben a kárelhárítás során személyi riasztóeszközént szolgálhatnak. Célunk három, a környezetet monitorozó szenzorcsalád meghatározó elemeinek a kifejlesztése: i) a működéshez szükséges energiát a környezetből kinyerő, mechanikai rezgéseket mérő autonóm eszközök hálózata dedikált kommunikációs rendszerrel; ii) hordozható, gamma- és neutron sugárzásmérők; továbbá iii) katasztrófák során a leggyakrabban környezetbe kerülő gázok detektálására szolgáló miniatürizált infravörös abszorpciós elven működő és egyszerűbb szilárdtest gázérzékelők elemei, ill. az azokból épített műszerek.  Bővebben itt>>>

A projektek az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021 pályázati program finanszírozásában valósulnak meg.