OTDK sikerek az MFA-ban

ANYAGFIZIKA szekcióban I. HELYEZÉST nyert:

Öcsi Rebeka: Felületerősített Raman-spektroszkópiára alkalmas chipek fejlesztése sejtanalitikai célokra (ELTE – TTK)

Témavezetői: Zolnai Zsolt és Fürjes Péter

ANYAGFIZIKA szekcióban KÜLÖNDÍJAT kapott:

Oyunbolor Binderiya: AlN és ScAlN vékonyrétegek reaktív magnetronos porlasztása piezoelektronikai alkalmazások számára (BME – TTK)

Témavezetők: Volk János és Nguyen Q. Khánh

A hallgatóknak és az MFA-s témavezetőknek is gratulál az Intézet vezetése———————————————————————